Petr Kubala: Do Želivky nám díky pilotnímu projektu se zemědělci "přitéká" o pětinu méně pesticidů

Episode 24,  Jul 04, 07:03 AM

Petr Kubala je dlouholetým šéfem státního podniku Povodí Vltava. Vystudoval obor Hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 1987 nastoupil do Výzkumného ústavu vodohospodářského jako odborný asistent. V roce 1995 nastoupil do státního podniku Povodí Vltavy.