Antibiotika og Resistens er et kapløb mellem bakteriers og menneskers overlevelse. - Et mikrobiologisk studie af evolutionen i realtid

Episode 20,  Nov 28, 2022, 04:00 AM

Antibiotikaresistens spreder sig i takt med at vi bruger antibiotika til at bekæmpe sygdomme, og er nu én af de største trusler mod den globale sundhed. 
Siden miraklet antibiotika for alvor blev taget i brug i 1940´erne, har der været et kapløb mellem bakteriers udvikling af resistens og menneskers udviklingen af nye antibiotika. -Et kapløb som bakterierne nu er ved at vinde 

I denne episode skal vi med de to mikrobiologer, Jonas Stenløkke Madsen og Asmus Kalckar Olesen, i laboratoriet, og undersøge bakteriers horisontale overførsel af gener. Det vil sige at gener overføres fra én bakterie til en anden, uden at den deler sig, eller på andre måder reproducerer sig selv. Det kan ske på tværs af arter, ved hjælp af molekylære symbionter, som plasmider. Plasmider er cirkelformede DNA molekyler, der har deres eget liv og deres egen dagsorden, men som kun kan leve i bakterier, hvor de kan være en fordel for bakterien, ved f.eks at gøre bakterien resistent overfor antibiotika.

Vi skal undersøge om gener for antibiotikaresistens er videregivet fra en bakteriestamme til resten af tarmfloraen i en rottes mave.

Hvorfor det er interessant? og hvordan bakteriers kamp for overlevelse giver os en mulighed for at være vidner til evolutionen i realtid? Det er noget af det vi skal blive klogere på.

Medvirkende:
  • Jonas Stenløkke Madsen, Assistant professor, Mikrobiologi, Københavns Universitet 
  • Asmus Kalckar Olesen, Ph D, Mikrobiologi, Københavns Universitet 

Journalist, tilrettelægger og producer; Sofie Hjorth 
Musik; Hjalte Bested Hjorth
Hjemmeside og Grafisk design: Sara Laub