Kunsten å finne og forme de lokale kreftene

Episode 24,   Dec 27, 2022, 08:00 AMEpisoden handler om å finne krefter man kan forme i stedsutvikling.

Vi utforsker temaet førfase som beskriver en åpen og utforskende holdning til stedsutvikling.

-“Planning is everything but the plan is nothing” sier Moa Bjørnson


I samtale med Jørgen Hallås Skattland fra Doga og Moa fra Moloyen i Bodø, diskuterer vi stedsutvikling som en kontinuerlig nysgjerrighetsprosess. Kunsten ligger i å finne de stedegne kreftene som man kan aktivere og ta med inn i prosessen. 

Moa Bjørnson er utdannet kaospilot og arbeider med en rekke ulike og ofte utradisjonelle initiativ innen stedsutvikling. Moa har tidligere vært prosjektleder ved Malmös innovasjonsplattform og utviklingssjef i Træna kommune. I dag finner vi henne i Molobyen i Bodø, hvor hun med åpenhet for andres ideer, og med fokus på medvirkning og midlertidighet, bidrar til å sette Molobyen på kartet.

Jørgen Hallås Skattland er utdannet arkitekt og tidligere grunder av firmaet Urban Trigger. Han har over ti års erfaring fra forskningsmiljøet ved NTNU innen arkitektur og byplanlegging, og arbeider i dag ved Doga, hvor han blant anna bidrar i  Doga’s satsning på førfase. Jørgen er ansvarlig for modul fire om førfase i Gnist kompetanse.


Denne episoden er laget i samarbeid med DOGA og deres kompetanseprogram GNIST.

Produsert av: Ragnhild Augustesen og Karoline Birkeli-Gauss
Musikk: Petter Winther
Teknisk klipping: Tage Tollefsen

www.våresteder.no