Tomáš Garrigue Masaryk - Vím, jak vyhrát volby

Season 2, Episode 1,  Jan 10, 06:30 AM

Do prvního dílu série LeGENdy přijal pozvání T. G. Masaryk - jaká je podle něj role hlavy státu, jeho náhled na moderní politické kampaně a co hodnotí jako past na voliče?

T. G. Masaryk byl pedagog, politik a filozof. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa, o jehož vznik se zasloužil. Zvolen pak byl celkem 4 krát. O tom, jak byl Masaryk svými současníky vnímán svědčí i to, že se říkalo: „Dokud bude žít Masaryk, Hitler nezačne válku“. Prof. Dr. Masaryk přesvědčoval státníky velmocí o potřebnosti a užitečnosti našeho samostatného státu, světu představoval jednu z moderních a vyspělých zemí meziválečné Evropy. Prezident, zvaný též Osvoboditel, chodil pěšky mezi občany, stejně tak jako mezi legionáři. Ti v něm viděli svého nejvyššího velitele - „tatíčka“. 

S panem prezidentem Masarykem jsme si povídali nejen o úřadě a roli hlavy státu, ale i o jeho cestě do vysoké politiky, rivalech a moderních politických kampaních. Co by hodnotil jako past na voliče a jak přesvědčit většinu, že právě já budu jejich zájmy reprezentovat nejlépe?

<<Pořad LeGENdy přibližuje historické osobnosti současné době. Díky odborné literatuře, dobovým pramenům a spolupráci s experty ožívají tyto postavy, aby skrze svoje životní zkušenosti promluvily k současným společenským, politickým i businessovým tématům. Ožívají tak nejen jejich životní příběhy, ale především tvůrčí duch, který má co říct k mnohým dnešním otázkám, a to velmi konkrétně a prakticky.>>

Web projektu LeGENdy: https://www.legendy.eu