Tro, håp og juridiske virkemidler ... i planlegging av sosial bærekraft

Episode 25,   Feb 13, 2023, 05:00 AM

Vi håper og tror at vi får til sosial bærekraft som planleggere. 

Men får vi det egentlig til i reguleringsplanene vi utarbeider og vedtar? Og har vi de virkemidlene og verktøyene vi trenger i en markedsliberalistisk hverdag? Vi har undersøkt dette tema i samarbeid med KS, og flere forskere og praktikere fra hele landet i løpet av høsten 2022. 

I denne podkasten skal vi bli bedre kjent med noen av de mulighetsrommene vi avdekket for å jobbe bedre med sosial bærekraft i en planprosess. Dere vil bli kjent med en planleggers virkelighet hvor man har kjempet for sosiale verdier, men ikke vunnet frem. Og dere vil bli klokere på hvorfor det kan skje – og kanskje til og med inspirert til å gjøre noe annerledes. 
God lytt!


Podkasten er produsert av Ragnhild Augustsen og Karoline Birkeli-Gauss i samarbeid med KS.
Musikken er laget av Petter Winther og lyddesign av Tage Tollefsen.
Planlegger Erlend Sjåvik har bidratt i arbeidet med verkstedene.

En særlig takk til Gunnar Ridderstrøm, førsteemanuensis ved NMBU og Tonje Bostad, planlegger fra Trondheim kommune som forteller i podkasten.

Bidragsytere til arbeidet og deltakere i rådet:
Ingar Brattbakk, AFI OsloMet
Hege Hofstad, NIBR OlsoMet
Emma Charlotte Nordbø, NMBU
Gunnar Ridderstrøm, NMBU
Bente Nordli Sperlin, Ås kommune
Stine Busborg Sagen, Kristiansand kommune
Lina Gjertsen Bull, Oslo kommune
Tonje Bostad, Trondheim kommune
Ingvild Gabrielsen, Bodø kommune
Inger Johanne Strand, Viken fylkeskommune
Kjetil Wendelboe Aanensen, Husbanken
Mari Johansen Aune, Distriktssenteret

Våre steder