Niaga AWANI: Apa pengisian dan resolusi yang bakal dicapai?

Jun 05, 02:20 AM

Mengangkat tema mencapai Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) ketika berdepan dengan krisis global, UNHA ini dianjurkan ketika dunia berdepan dengan permasalahan berganda pasca COVID-19 yang memerlukan tindakan segera.