Projek perumahan swasta sakit, terbengkalai: Apa langkah ke hadapan?

Jun 07, 02:10 AM

Sehingga 30 April 2023, Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai telah mengesan dan memantau sebanyak 141 projek lewat, 481 projek sakit serta 112 projek terbengkalai. Apa langkah ke hadapan dalam mendepani masalah ini? Timbalan Menteri KPKT, Akmal Nasir berkongsi pandangan beliau.