Digital Serumpun: Memberdayakan komuniti PMKS digital serantau

Jun 08, 02:24 AM

Sejauh mana Malaysia dan Indonesia telah memanfaatkan potensi ekonomi digital dan bagaimana ini telah menjejaskan daya saing mereka dalam kedudukan antarabangsa? Kupasan penuh penelitian, perbandingan antara kedua-dua negara dalam penggunaan teknologi, penembusan internet, inovasi digital, dan mengenal pasti cabaran dan halangan yang dihadapi oleh PMKS dalam menghadapi transformasi digital.