Stemmer for stedet. Stranda - Når bygda krymper

Episode 29,   Aug 20, 2023, 04:00 AM

Det er snart lokalvalg 2023! Og valget handler også om stedsutvikling. Hvem som kommer til makten i din kommune vil påvirke ditt hjemsted. Alt fra hvor lett det er å sykle til jobb fra der du bor, hvorvidt ny skole skal bygges eller om boligprosjektene skal ha 5 eller 9 etasjer. I podkastserien "Stemmer for stedet" vil du bli litt klokere på hvordan ulike partiers politikk bidrar til å forme lokalmiljøer og steder ulikt.

I denne episoden om Stranda blir vi kjent med de mange utfordringer et sted står ovenfor ved fraflytting, hva turismenæringen gjør og potensielt kan gjøre med et sted og vi drøfter: når er en skole for liten til at det ikke lenger er forsvarlig å holde den åpen? Du vil bli kjent med lokalpolitiker Jan Ove Tryggestad fra Senterpartiet og Svein Erik Rimstad fra Høyre. 

Politikerne kommenteres på av et faglig råd satt sammen av tidligere plansjef for Oslo Ellen De Vibe, forsker fra Oslo Met og NMBU Gro Sandkjær Hanssen, førsteamenuensis fra NMBU og AHO Erling Dokk Holm og direktør for bransjeforeningen Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Episoden er produsert av Karoline Birkeli-Gauss og Ragnhild Augustsen. Lyddesigner er Tage Tollefsen og musikk er produsert av Petter Winther.

Episoden er finansiert av KS og Norsk Eiendom. I tillegg har vi fått hjelp og støtte fra Viken fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Redaksjonelle bidrag fra Karoline Hannisdal og Erlend Sjåvik.