Stemmer for stedet. Ullensaker - høylytte voksesmerter.

Episode 30,   Aug 28, 2023, 04:00 AM

Det er snart lokalvalg 2023! Og valget handler også om stedsutvikling. Hvem som kommer til makten i din kommune vil påvirke ditt hjemsted. Alt fra hvor lett det er å sykle til jobb fra der du bor, hvorvidt ny skole skal bygges eller om boligprosjektene skal ha 5 eller 9 etasjer. I podkastserien "Stemmer for stedet" vil du bli litt klokere på hvordan ulike partiers politikk bidrar til å forme lokalmiljøer og steder ulikt.

I denne episoden om Ullensaker går vi i dybden med hva som skjer når et sted vokser fort, hvorvidt innenfra og ut alltid er riktig politikk og hvor mye offentlig styring det bør være når det gjelder kvalitet. Du vil bli kjent med lokalpolitiker Tom Staahle fra FrP og Lars Fjærli Hjetland fra AP.

Politikerne kommenteres på av et faglig råd satt sammen av tidligere plansjef for Oslo Ellen De Vibe, forsker fra Oslo Met og NMBU Gro Sandkjær Hanssen, førsteamenuensis fra NMBU og AHO Erling Dokk Holm og direktør for bransjeforeningen Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Episoden er produsert av Karoline Birkeli-Gauss og Ragnhild Augustsen. Lyddesigner er Tage Tollefsen og musikk er produsert av Petter Winther.

Episoden er finansiert av KS og Norsk Eiendom. I tillegg har vi fått hjelp og støtte fra Viken fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Redaksjonelle bidrag fra Karoline Hannisdal og Erlend Sjåvik.