Literasi kewangan elak isu keterhutangan serius

Sep 19, 01:53 AM

Isu keterhutangan serius perlu ditangani secara holistik melalui pelbagai medium pendidikan. Dekan Fakulti Ekologi Manusia, UPM, Prof Dr Mohamad Fazli Sabri mengulas berkenaan usaha tersebut termasuk cara meningkatkan literasi kewangan terutama dalam kalangan belia.