Belanjawan 2024: Hampir 50% penduduk Malaysia wanita, apa tahap pemerkasaan wanita kini?

Sep 20, 2023, 02:33 AM

Separuh daripada populasi Malaysia adalah wanita. Jika usaha pemerkasaan mereka tidak mencapai tahap tinggi, negara kehilangan separuh sumber modal insan yang boleh menjana ekonomi. Soal memperkasa wanita bukan sahaja soal menyediakan kerja, gaji dan kemudahan sebaliknya keusahawanan yang adil merentas jantina.