Inflasi Malaysia: Data vs. Realiti | Wawancara bersama Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid

Sep 25, 2023, 02:12 AM

Wawancara eksklusif bersama Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial dari Bank Muamalat Malaysia Bhd. Kami membincangkan kesalinghubungan antara data inflasi yang dilaporkan dan realiti ekonomi sebenar di Malaysia. Dr. Mohd Afzanizam Abdul Rashid akan menjelaskan korelasi ini dan bagaimana impaknya kepada keputusan kadar dasar semalaman (OPR).