Belanjawan 2024: Kisah Trash4cash Bersama Ir. Mhd Saiful Anuar Zainal

Sep 25, 2023, 02:25 AM

Sertai kami dalam wawancara eksklusif bersama Ir. Mhd Saiful Anuar Zainal, Pengerusi Trash4Cash, yang akan menerangkan bagaimana Trash4Cash berusaha untuk meningkatkan kadar kitar semula di Malaysia. Kami akan meneroka pendekatan inovatif yang digunakan untuk menjadikan proses kitar semula lebih mudah dan senang diakses. Kami juga akan mengupas peranan penting aplikasi Trash4Cash dan kumpulan Pinky Hub dalam usaha pengumpulan kitar semula mereka, serta bagaimana mereka membina kepercayaan dan penglibatan dengan pelanggan. Tonton wawancara ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang usaha Trash4Cash dalam mengatasi cabaran kitar semula dan peranan mereka dalam kelestarian alam sekitar.