Progresus x SingularityU Czech Summit - #1 Carlo van de Weijer

Oct 26, 2023, 08:37 AM

Upozornění: Tento podcast je v angličtině. 

Umělá inteligence a inovativní technologie v současnosti hýbou světem vědy i byznysu. Ve speciální podcastové minisérii, která vzniká v rámci partnerství skupiny Progresus a SingularityU Czech Summitu, diskutujeme s odborníky, kteří v této oblasti udávají směr.

Hostem prvního dílu byl Carlo van de Weijer, ředitel strategické oblasti Smart Mobility na Technické univerzitě v Eindhovenu, který také vedle práce pro společnost TomTom radí vládám a průmyslovým odvětvím po celém světě s inovacemi v oblastech technologií a mobility.

Digitalizace vozidel nabízí obrovské možnosti, jak udělat auta bezpečnější, ekologičtější a pohodlnější při výrazně nižších nákladech. Moderní mobilita v budoucnu pravděpodobně rychle změní také veřejnou dopravu, ale i další způsoby cestování. Během rozhovoru otevřeme otázku létajících aut, systému autopilota, zjistíme Carlům názor na automobily z Činy i budoucnost fosilních paliv v leteckém průmyslu.

Artificial intelligence and innovative technologies are currently driving the world of science and business. In a special podcast miniseries produced as part of a partnership between Progresus Group and SingularityU Czech Summit, we discuss the experts who are setting the pace in this field.

The first episode's guest was Carlo van de Weijer, Director of the Smart Mobility Strategy Area at Eindhoven University of Technology, who in addition to his work for TomTom also advises governments and industries around the world with innovations in technology and mobility.

The digitisation of vehicles offers huge opportunities to make cars safer, greener and more comfortable at significantly lower costs. Modern mobility is also likely to rapidly change public transport in the future, as well as other modes of travel. During our conversation, we'll open up the issue of flying cars, autopilot systems, get Carl's take on cars from China, and the future of fossil fuels in the aviation industry.