Teknologiens væsen

Season 8, Episode 8,   Feb 01, 05:00 AM

Der bliver skabt masser af ny teknologi, men det er ikke altid, at afsendernes ideer flugter med modtagernes behov. Mødet mellem udviklere og brugere er omdrejningspunktet for ny dansk forskning, der prøver at gennemskue, om teknologien gør som planlagt, eller om der måske er utilsigtede og usynlige konsekvenser. 

Bliver undervisningen bedre, hvis dansklæreren får hjælp af kunstig intelligens til at vurdere elevernes skriveevner? Det er et af de spørgsmål, antropologen Maja Hojer Bruun gerne vil blive klogere på i de kommende år med et nyt stort forskningsprojekt, der handler om brugen af AI og algoritmiske systemer som støtte for fagprofessionelle. Mødet mellem menneske og teknologi har hun også tidligere beskrevet med udgangspunkt i en oversvømmelses-app.

Lyt med til dette podcast-afsnit, hvor du kan høre, hvordan de nye teknologier bliver til, og nogle gange er en stor hjælp, og andre gange får en helt anden virkning end forudset.   


Podcasten "Vov at vide" er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.

Medvirkende: Maja Hojer Bruun, antropolog og lektor ved DPU (Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse) under Aarhus Universitet, og Neil Selwyn, professor ved Monash University i Melbourne, Australien. 

Vært: Kasper Friis

Producer og tilrettelægger: Andrew Davidson