Ondřej Tarabus: Na zalesňování v Česku není prostor, tyto offsety u nás nedávají smysl

Episode 54,   Feb 02, 07:00 AM

Ondřej Tarabus je ředitelem pro klima dánské nevládní organizace Preferred by Nature. CO2 a uhlíkové stopě se věnuje už 14 let, offsetům posledních šest sedm let. Zabývá se mimo jiné jejich validací a certifikací a snaží se pomoci firmám se v této problematice zorientovat. Tento podcast vznikl za podpory NFNŽ a je součástí série Zelené triky, kterou najdete na webu Ekonews.cz.

 Ondřej Tarabus je ředitelem pro klima dánské nevládní organizace Preferred by Nature. CO2 a uhlíkové stopě se věnuje už 14 let, offsetům posledních šest sedm let. Zabývá se mimo jiné jejich validací a certifikací a snaží se pomoci firmám se v této problematice zorientovat. Tento podcast vznikl za podpory NFNŽ a je součástí série Zelené triky, kterou najdete na webu Ekonews.cz.