Přijeli jsme vyčistit louku od invazních druhů a byly to galeje, popisuje Klára Hálová z Mattoni 1873

Episode 62,   May 02, 05:00 AM

Klára Hálová má ve společnosti Mattoni 1873 na starosti kategorii vod a edukační program. V podcastu popisuje, jak se výrobce vod snaží o pozitivní dopad na přírodu. Před pár lety si vytipovali lokality v okolí zdrojů minerálních vod a po poradě s Českým svazem ochránců přírody na nich začali obnovovat původní louky. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mattoni.