Constance Adams of WCVA on why we need to share good practice and common language / Constance Adams o WCVA yn siarad am y pwysigrwydd o rannu arfer da ac iaith gyffredin

Jun 28, 2013, 02:43 PM

Constance Adams, Senior Policy Officer at WCVA tells us about her experience of the Wales Audit Office’s Space to Lead Seminar and the importance of sharing good practice and common language. #spacetolead #thirdsector #charity

Constance Adams, Prif Swyddog Polisi WCVA yn dweud wrthym am ei phrofiad o seminar Rhyddid i Arwain Swyddfa Archwilio Cymru a pham mae rhannu arfer da a chael iaith gyffredin yn hollbwysig.