Alison Ward of Torfaen County Borough Council on the importance of risk and innovation / Alison Ward o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn siarad am y pwysigrwydd o risg ag arloesi

Jun 28, 2013, 02:31 PM

Alison Ward, Chief Executive of Torfaen County Borough Council tells us about her experience of the Wales Audit Office’s Space to Lead Seminar and why risk and innovation is vital in the current economic climate. #localgov #spacetolead

Alison Ward o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn siarad am y pwysigrwydd o risg ag arloesi Alison Ward, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn dweud wrthym am ei phrofiad o seminar Y Rhyddid i Arwain Swyddfa Archwilio Cymru a pham mae risg ag arloesi yn hollbwysig yn yr hinsawdd economaidd gyfredol.