Dr Sharon Evans tells us how posters are helping to share good practice in the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board / Dr Sharon Evans yn dweud wrthym sut mae posteri yn helpu i rannu arferion da ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Jul 05, 2013, 09:00 AM

Dr Sharon Evans, Assistant Medical Director for Audit, tells us how posters are helping to share good practice at the Abertawe Bro Morgannwg University Health Board Annual Clinical Audit, Research and Quality in Innovation, Productivity and Prevention Day. #NHS #Health #innovation

Dr Sharon Evans, Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Archwilio Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, yn dweud wrthym sut mae posteri yn helpu i rannu arferion da yn ei dydd Archwilio Clinigol, Ymchwil ac Ansawdd mewn Arloesi, Cynhyrchiant ac Atal. #iechyd #arloesi