Bronwen Morgan tells us how citizens mould the vision of Ceredigion County Council / Bronwen Morgan yn dweud wrthym am rôl y dinesydd i fowldio gweledigaeth Cyngor Sir Ceredigion

Jul 09, 2013, 03:23 PM

Bronwen Morgan, Chief Executive of Ceredigion Council, tells us why it is important organisations share information with citizens and why it’s vital we draw learning from organisations outside the UK at the Wales Audit Office’s Space to Lead seminar #spacetolead

Bronwen Morgan, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion, yn dweud wrthym y pwysigrwydd o rannu gwybodaeth gyda dinasyddion a pham mae’n hollbwysig ein bod ni’n dysgu o fudiadau tu allan i’r Deyrnas Unedig yn seminar Rhyddid i Arwain Swyddfa Archwilio Cymru #Cymraeg