Pennod 10: Sut i gael gafael ar gyllid

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Wel, tydi hi ddim yn bosib i bob busnes gychwyn fel hyn, mae na rai angen pres er mwyn medru cychwyn, felly be am i ni siarad chydig am gyllid. Dwi’n gwybod bod meddwl am gyllid, pres, grantiau, benthyciadau a ballu yn medru ymddangos yn scary. Ond plîs paid a phoeni, yn y bennod yma mi fyddai’n sôn am pa gyllid sydd ar gael, sut i gael gafael arno fo a gobeithio tawelu chydig ar dy feddwl di.