Pennod 14: Rheoli dy amser

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Mae cychwyn busnes dy hun yn mynd i gymryd lot fawr o amser, felly mae gwneud yn siŵr dy fod di’n rheoli’r amser yna’n effeithiol, yn holl bwysig. Os tisio osgoi teimlo fel bo chdi’n cael dy lethu gan bob dim sy’n mynd ymlaen, mae’n rhaid i chdi ddysgu sut mae rheoli dy amser.