Pennod 15: Datblygu dy fusnes

Oct 23, 2019, 10:11 AM

Unwaith y bydd y busnes ar waith, gallwch chi ddechrau meddwl sut i dyfu'r busnes? Wel, peidiwch â phoeni, bydd y bennod yma yn dweud wrthych sut i fynd ati i wneud hyn.