Klimatická neutralita v krajině: zemědělství a lesnictví

Season 1, Episode 4,   Jul 27, 2021, 09:25 PM

Na krajinu máme poměrně velké nároky. Kromě toho, že využíváme její produkční funkci, tedy například v ní pěstujeme obilí či využíváme dřevo z lesů, byli bychom rádi, kdyby krajina byla také zdravá a pomáhala nám pohlcovat skleníkové plyny. Vzhledem k probíhajícím změnám klimatu je zároveň nutné, abychom měli krajinu odolnou, která dokáže vydržet například delší sucho nebo zvládnout občasné požáry. A v neposlední řadě bychom si přáli, aby byla naše krajina krásná a my mohli dál chodit s rodinami do lesa a na výlety.
Kvůli všem těmto nárokům je krajina velmi komplexní systém, který bude ve vztahu ke klimatické neutralitě opravdu náročné transformovat. 
V této epizodě se podrobně podíváme na sektory lesnictví a zemědělství. Vysvětlíme si, jaký je jejich současný stav a jaké kroky bychom mohli podniknout pro to, aby byla naše krajina v roce 2050 zdravá a dávala nám to, co od ní potřebujeme.

Hosté:
Michaela Kožmínová (Asociace pro mezinárodní otázky)
Vojtěch Kotecký (Univerzita Karlova)
Radek Pokorný (Mendelova univerzita v Brně) – rozhovor proběhl v rámci projektu Science Slam MUNI. Za jeho poskytnutí děkujeme Mendelově univerzitě v Brně a Masarykově univerzitě.