Krátká exkurze do transformace průmyslu

Season 1, Episode 6,   Jul 27, 2021, 10:08 PM

Průmysl produkuje emise skleníkových plynů tím, že spotřebovává velké množství energie při všech procesech spalování, zahřívání, sušení nebo destilace. Tato část úzce souvisí s nutností dekarbonizace sektoru energetiky, o které jsme mluvili ve druhé epizodě.
V šesté epizodě se nyní podíváme také na to, jaké emise vznikají v průmyslu přímo, a to samotnou výrobou či chemickými reakcemi využívanými v konkrétních odvětvích. Jako příklad můžeme uvést výrobu cementu, kde oxid uhličitý vzniká přímo během chemické reakce.
V této epizodě se tedy dozvíte nejen to, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout uhlíkové neutrality, ale i ve kterých oblastech prozatím narážíme na technologické limity.

Hosté:
Oldřich Sklenář (Asociace pro mezinárodní otázky)
Jan Rovenský (Greenpeace)
Martin Madej (Asociace pro mezinárodní otázky)