Jeff Farrar of Gwent Police talks about risk taking / Jeff Farrar o Heddlu Gwent ar gymryd risgiau

Jul 11, 2013, 02:26 PM

Jeff Farrar, Temporary Chief Constable of Gwent Police, on taking risks and working differently at the Wales Audit Office’s Space to Lead seminar #police #spacetolead

Jeff Farrar, Prif Gwnstabl dros dro Heddlu Gwent, ar gymryd risgiau a gweithio mewn ffordd wahanol yn seminar Rhyddid i Arwain Swyddfa Archwilio Cymru #heddlu