Andrew Davies of Abertawe Bro Morgannwg Health Board on developing a rights based, patient-centred approach / Andrew Davies o Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg ar ddatblygu ymagwedd sy’n seiliedig ar hawliau ac sy’n canolbwyntio ar y claf

Jul 02, 2013, 09:04 AM

Andrew Davies, Chair of Abertawe Bro Morgannwg Health Board, on listening, developing networks and developing a rights based, patient-centred approach at the the Wales Audit Office’s Space to Lead Seminar. #NHS #Health #spacetolead Andrew Davies, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, ar wrando, datblygu rhwydweithiau a datblygu ymagwedd sy’n seiliedig ar hawliau ac sy’n canolbwyntio ar y claf yn seminar Rhyddid i Arwain Swyddfa Archwilio Cymru. #Iechyd