Iwan Davies of Conwy County Borough Council on the challenges facing local government/ Iwan Davies o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar yr heriau sy’n wynebu llywodraeth leol

Jul 11, 2013, 02:17 PM

Iwan Davies, Chief Executive of Conwy County Borough Council, on the challenges facing local government and learning from others at the Wales Audit Office’s Space to Lead seminar #localgov #spacetolead

Iwan Davies, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ar yr heriau sy’n wynebu llywodraeth leol a dysgu o eraill yn seminar Rhyddid i Arwain Swyddfa Archwilio Cymru