Crynodeb Weekly Blog Club / Weekly Blog Club Summary

Jun 07, 2014, 03:15 PM

This is the Weekly Blog Club Weekly Summary for Week 22 of 2014 in Welsh. Weekly Blog Club was founded in January 2012 by a group of people who work in or with the public sector or with charitable trusts or voluntary groups or communities in the UK #blogging #weeklyblogclub #localgov #3rdsector Dyma Grynodeb wythnosol Weekly Blog Club ar gyfer Wythnos 22 2014. Cafodd Weekly Blog Club ei sefydlu ym mis Ionawr 2012 gan grŵp o bobl sy'n gweithio yn neu gyda'r sector cyhoeddus, ymddiriedolaethau elusennol, grwpiau gwirfoddol neu gymunedau yn y Deyrnas Unedig #Cymraeg