Is risk management a barrier or an enabler for change? / Ydy rheoli risg yn rhwystro neu’n galluogi newid?

Oct 31, 2014, 09:47 AM

The panel members share their views on whether risk management is a barrier or enabler for change. #localgov #audit #riskmanagement

Aelodau'r panel yn rhannu eu barn ynlŷn âg os yw rheoli risg yn rhwystro neu galluogi newid.