Bob Hudson of Public Health Wales talks about long term thinking / Bob Hudson o Iechyd Cyhoeddus Cymru yn siarad â ni am feddwl tymor hir

Jul 09, 2013, 01:34 PM

Bob Hudson, Chief Executive of Public Health Wales, tells us why it is vital we maintain a long term focus and do not get swept up by the issues of the day at the Wales Audit Office’s Space to Lead seminar #NHS #Health #spacetolead

Bob Hudson, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn dweud wrthym y pwysigrwydd o ffocysu ar y tymor hir yn hytrach na ar faterion tymor byr yn seminar Rhyddid i Arwain Swyddfa Archwilio Cymru #Iechyd